Con bạn thuộc nhóm trí thông mình nào?

180.000đ

Nhận biết trí thông minh vượt trội nhất của con là gì để có thể giúp con định hướng phát triển các năng lực liên quan đến trí thông minh này cũng như có kế hoạch vun đắp tốt hơn cho con trong tương lai.

Danh mục:

Mô tả

TEST TRÍ THÔNG MINH CỦA TRẺ

(Áp dụng độ tuổi từ 11 – 18)

Bộ test giúp nhận biết con trẻ sẽ phát triển trí thông minh nhiều nhất ở nhóm gì

Nhóm Trí thông minh Phân tích, Nhóm trí thông minh Ngoại giao, hay Nhóm trí thông minh Nội tâm

Với kết quả của từng nhóm nhất định bạn có thể nắm bắt được con trẻ có trí thông minh nào đang trội nhất để có thể vun đắp tiếp cho con phát triển tốt hơn khả năng của con.

Áp dụng phù hợp nhất cho độ tuổi từ 11 tuổi trở lên. Con trẻ có thể tự mình thực hiện bài test này.

Hướng dẫn

Bố mẹ có thể test thay cho con có độ tuổi từ 11 tuổi. Đối với độ tuổi > 16 các con có thể tự thực hiện bài test của mình.

Những câu hỏi nào không rõ bố mẹ (con) có thể lựa chọn không đồng ý.